آشنایی با یک روش مطالعه‌ی جالب

بارها شنيده يا ديده‌ايد که برخي از دانش‌آموزان با وجود اينكه تمام تلاش خود را براي خواندن مطالب و درس‌ها به كار مي‌برند اما در امتحانات نتيجه‌ی متناسب با تلاششان دريافت نمي‌كنند. بي‌شك ريشه‌ی اين عدم موفقيت در روش‌هاي مطالعه است كه به درستي رعايت نشده است.

روش‌هاي مطالعه مهارت‌هايی هستند كه در امر يادگيري به كار گرفته مي‌شوند. اين مهارت‌ها در يادگيري مطالب جديد، حفظ و تثبيت آن‌ها موثر است.

از موثرين روش‌هاي مطالعه مي‌توان به روش PQRST اشاره كرد.

١- پيش‌خواني (Preview)

٢-سوال كردن (Question)

٣-خواندن (Read)

٤-به خود درس پس دادن (Self-Reaction )

٥- آزمون (Test)

١- پيش‌خواني:

پيش‌خواني به اين معنا است كه دانش‌آموز قبل از مطالعه‌ی دقيق مطالب، يك مطالعه‌ی مقدماتي و يا به اصطلاح روزنامه‌وار انجام دهد: خواندن عنوان فصل، خواندن مطالب به صورت روزنامه، خواندن چكيده‌ی فصل و نگاه گذرا به تصاوير.

٢-سوال كردن:

طرح سوال از عناوين و چكيده‌ی فصل بسیار مهم است. در اين مرحله دانش‌آموز پس از پيش‌خواني و قبل از مطالعه‌ی دقيق، با طرح كردن سوال آمادگي ذهني خود را براي درك بهتر مطالب افزايش مي‌دهد.

٣-خواندن:

دقيق خواندن مطالب فصل به طوري كه به تمامي جزئيات مطالب دقت شود در این مرحله بسیار مهم است. در اين مرحله، دانش‌آموز بايد به تمام مفاهيم اصلي فصل تسلط پيدا كند. خلاصه‌نويسي و يادداشت‌برداري نيز در اين مرحله انجام مي‌شود.

٤-به خود درس پس دادن:

دانش‌آموز بايد مفاهيم آموخته‌شده را به زبانی ساده براي خود توضيح دهد. اين مرحله يكي از اصول تثبيت اطلاعات در حافظه است.

٥-آزمون:

مرحله‌ی آزمون بلافاصله بعد از پايان مرحله‌ی چهارم انجام مي‌شود. دانش‌آموز بايد سوالاتي را كه در مرحله‌ی دو مطرح كرده است و همچنين تمرينات پايان فصل كتاب را پاسخ دهد.

دانش آموز در اين روش در پايان مطالعه و پس از ارزيابي خود به اين نتيجه خواهد رسيد كه آيا لازم است مراحل را مجدد ارزيابي كند یا خیر.