با چشم ریاضی نخوانیم

سوال متداول بسیاری از دانش‌آموزان این است که چطور ریاضی بخوانیم و چطور در ریاضی پیشرفت کنیم؟

فرقی نمی‌کند که در چه مقطعی تحصیل می‌کنید. کنکوری هستید یا در مقطع متوسطه‌ی اول درس می‌خوانید .اولین کاری که برای مطالعه و پیشرفت در درس ریاضی نیاز است بدانیم این است که با چشم ریاضی نخوانیم!

بسیار دیده می‌شود که دانش‌آموز به هنگام مطالعه‌ی ریاضی از قلم و برگه استفاده نمی‌کند و به صورت چشمی سوالات را و راه‌حلشان‌ را مرور می‌کنند، در صورتی که به هنگام خواندن ریاضی نیاز به حل تمرین است و نیاز است که دانش‌آموز خودش و با تکیه بر آموخته‌هایش مثال‌ها و تمرین‌ها را یک‌به‌یک حل کند و خود و دانسته‌هایش را اینگونه به چالش بکشد. همچنین از این طریق متوجه خواهد شد که در کدام قسمت درسِ مورد تدریس، اشکال دارد و نیاز به برطرف کردن آن ‌وجود دارد.

پس دریافتیم که‌ ریاضی آسان است اگر روی برگه ‌تمرینات و مثال‌هایش را حل کنیم ‌نه ذهنی .

این‌گونه قطعا موفقیتتان در ریاضی روزافزون خواهد بود ‌‌.