به سوالات شک‌دار جواب ندهید

علت اصلی عدم افزایش تراز و درجا زدن روی یک بازه‌ی ترازی در برخی دانش‌آموزان، تعداد اشتباهات زیاد است و شاید بتوان گفت علت این اشتباه زیاد هم در سماجت دانش‌آموز هنگام مواجهه با تست نسبتا دشوار (دشواری تست از لحاظ عدم تسلط کافی دانش‌آموز روی آن قسمت از مبحث و یا خستگی و ضعف و سایر عوامل محیطی) می‌باشد.

پاسخ‌گویی شانسی به سوالات هم روش نادرستی است که منجر به افزایش اشتباهات می‌شود. اینکه دانش‌آموزان بعد از حذف مطمئن دو گزینه، بین دو گزینه‌ی باقی‌مانده پاسخ را تصادفی انتخاب می‌کنند، کار اشتباهی است! زمانی که دانش‌آموز بین دو گزینه شک دارد یعنی به طور کامل روی این تست و مبحث مربوطه تسلط ندارد. پس اولا ممکن است دو گزینه‌ی حذفی را به‌درستی رد نکرده باشد و درثانی ممکن است سوال دام آموزشی داشته باشد.

این تلاش بایستی در منزل صورت گیرد نه سر جلسه آزمون. چون با این کار هم ذهن فرد خسته می شود و هم زمان سوالات دیگر گرفته می شود و از طرفی باعث ایجاد استرس و عدم مدیریت خواهد شد. با رد شدن از این گونه سوال ها نه تنها فرصت پرداختن به سوالات دیگر را با ذهن آرام خواهید داشت ، بلکه افزایش تراز و بهبود رتبه را هم شاهد خواهید بود. به این نکته دقت کنید ؛ اصلا بعضی سوالات برای جواب ندادن است !!!!! و دانش‌آموز علاوه بر تسلط علمی که باید سر جلسه آزمون پیدا کند ، باید سر عوامل محیطی ، نحوه ی پاسخ دهی به سوالات ، نحوه ی رد شدن از سوالاتی که دردسر زیاد دارند و خلاصه هرچیزی که در هرچه بهتر آزمون دادن می تواند تاثیر داشته باشد مسلط شود.

پیشنهاد می کنم به هیچ وجه وقتی بین دو گزینه شک دارید حتی اگه احتمال بیشتری می دهید که از بین این دو کدام درست است ، باز هم به این سوال جواب ندهید چون به احتمال زیاد جواب نادرست بوده و نمره منفی خواهید گرفت.