دبیرستان دخترانه اندیشه فردا

سند تحول مدارس هوشمند
جنبه هوش
فرم ثبت نام

مناسبت ها

دبیرستان دخترانه اندیشه فردا

در مدرسه زندگی، همه با هم کمک می‎کنیم تابه رویای کــودکی فرزندانمان بــال پرواز دهــیم. درایـن  مدرسه، به جای آنکه انگـــشت اشــاره 

مقتدرانه  به ســمت فرزندانمان بگیریم، انگشتمان را در رنگ فرو برده و با آن‎ها نقاشـی می‎کشیـم. به جای غلط گیری از فرزندانمان به فکر

ایجاد ارتباط دوستــانه با  او هستیم. سعی می‎کنیم درباره اش بیشتر بدانیم و توجه خود را به او  هدفمند می‎کنیم.از جدی بازی کردن دست

برمی‎داریم و در کنارش بازی را جـــدی می‎گیریم. کمتـر او را به زور به دنـبال خود می‎کشـیم. به جـای آن بیشـتر درآغوشـش می‎گیریم. اول

احترام به خـود را به او می‎آمـوزیم و بعد خانه وکاشـانه اش را.سپس...

ادامه ...
دبیرستان دخترانه اندیشه فردا

مقالات

آشنایی با یک روش مطالعه‌ی جالب بارها شنيده يا ديده‌ايد که برخي از دانش‌آموزان با وجود اينكه تمام تلاش خود را براي خواندن مطالب و...

بیشتر