اندر توانایی‌های دفتر برنامه‌ریزی

هر آنچه از مزایای استفاده از دفتر برنامه‌ریزی گفته شود باز هم کم است .‌هرگاه نام دفتر برنامه‌ریزی برده می‌شود موجی از افزایش‌های مثبت به همراه خود دارد، افزایش‌هایی چون:

  1. افزایش ساعت مطالعه
  2. افزایش رقابت با خود
  3. افزایش کیفیت مطالعه که نتیجه‌ی کمیت است
  4. افزایش نمرات و درصدها و تراز
  5. افزایش تعداد تست‌ها که نتیجه‌ی رقابت با خود و افزایش ساعت مطالعه‌ است
  6. افزایش حال خوب که مُنتج از اتفاقات خوب ذکر شده است

و کلی اتفاقات بهتر دیگر

اما حال بیایید از بعد دیگری به دفتر برنامه‌ریزی بنگرید. از بعد کاهشی!

فضایی در صفحات دفتر برنامه‌ریزیتان در نظر بگیرید که هر روز و هر بار ساعت ورود و خروجتان به دنیای مجازی را در آن ‌وارد کنید و در نهایت پایان هر روز و ‌پایان‌ هر هفته آن را‌ جمع بزنید. اگر اهل استفاده‌ی مداوم فضای مجازی و تلفن همراهتان هستید مطمئنا شوکه خواهید شد.

با خود بیندیشید. ببینید با آن ‌زمانی که در دفترتان برای دنیای مجازی یادداشت کرده‌اید چه ‌کارهایی‌ می‌توانید برای خود و آینده‌تان انجام دهید؟

حال وقت ‌رقابت با خود است از ماهیت‌های دفتر برنامه‌ریزی کنید و با افزایش رقابت با خود در پی کاهش زمان صرف شده برای دنیای مجازی باشید و مطمئن باشید اگر در این امر موفق شوید پیروزی را از آن خود خواهید دید.