مراحل یادگیری کامل

یادگیری در بستر زمان اتفاق می‌افتد!

مطالعه‌ی بُقچه‌ای و پراکنده، تست‌زنی کورکورانه، عدم مرور و جمع‌بندی، نبودِ خودارزیابی، نداشتن درک درست از نحوه مطالعه و ... می تواند مشکلات زیادی برای دانش‌آموزان ایجاد کند که نهایتا به یادگیری ناقص و عدم تسلّط کافی منجر می‌گردد. تفاوت مشهودِ تسلّط درسیِ برخی دانش‌آموزان در منزل و در جلسه‌ی آزمون از همین موضوع ناشی می‌شود.

برای حل این مشکل باید مراحل مطالعه به ترتیب رعایت شود.

مرحله اول: پیش مطالعه: یک روز قبل از تدریس دبیر اتفاق می افتد. کافیست 10 الی 15 دقیقه زمان بگذارید و درس جلسه بعد را به طور روزنامه وار و فقط در حد خواندن تیترها، توجه به عکس ها و جدول ها مطالعه کنید.

مرحله دوم: یادگیری در کلاس درس: با دقت و تمرکز کامل، شرکت در بحث کلاسی، پرسش از دبیر و فعالیت در کلاس درس. اگر مرحله اول را انجام داده باشید، در این مرحله بهتر نتیجه خواهید گرفت.

مرحله سوم: روزخوانی: بعد از آموزش توسط دبیر، شما در بالاترین سطح یادگیری هستید. اگر همان روز حداقل 15 تا 30 دقیقه زمان بگذارید و درس را مطالعه کنید، چند تمرین حل کنید و نکات مهمی که دبیر روی آن تأکید داشته است را مجدد مرور کنید، درس در ذهن شما تثبیت خواهد شد.

مرحله چهارم: یک هفته بعد از تدریس: کافیست هر جلسه برای پرسش کلاسی جلسه قبل آماده باشید. با مطالعه درس، یک هفته بعد از تدریس مطالب را کامل و دقیق یاد خواهید گرفت. هنگام مطالعه یادداشت برداری، نکته نویسی و خلاصه نویسی را فراموش نکنید

مرحله پنجم: ارزیابی و سنجش: معمولاً آزمون‎های مدرسه طوی طراحی شده است که شما هر ماه از مطالب تدریس شده، امتحان خواهید داشت. پس اگر برای امتحان آمادگی کامل داشته باشید، قبل از آزمون خودارزیابی انجام دهید و خلاصه‎ها و یادداشت‎ها را مرور نمایید؛ مطالب وارد حافظه بلند مدت شما می‎شود.

هر مرحله به یادگیری بیشتر کمک خواهد کرد. هرچه دقیق تر، اصولی تر و کامل تر مطالعه کنید، نتیجه بهتری خواهید گرفت.