چرا یاد نمی‌گیریم؟

هر یک از ما به نحوی در فرآیند یادگیری با مشکل مواجه هستیم و باید با اصلاح روش‌ها، مشکلات یادگیری را به حداقل برسانیم.

موانع یادگیری عبارتند از:

-1نداشتن هدف: یادگیری به انگیزه نیاز دارد و انگیزه، میل و رغبت برای رسیدن به هدف است. اگر به موضوعی علاقه داشته باشید انگیزه هم ایجاد می‌شود. توصیه می‌شود که درس خواندن در روز را با مباحث آسان و مورد علاقه‌تان شروع کنید تا برای شما انگیزه ایجاد شود.

-2بی‌دقتی: معمولا این عوامل موجب بی‌دقتی می‌شوند: 1-نداشتن انگیزه و علاقه، سخت بودن مبحث درسی و انتخاب تمرین‌های دشوار که موجب دلسردی می‌شود. 2-وجود عوامل بازدارنده مثل صداهای محیط، تلفن همراه، میهمان و... 3- پایه‌ی درسی ضعیف: به علت مشکل در یادگیری مطالب درس‌های سال گذشته در یادگیری مطالب جدید با مشکل مواجه می‌شوید.

-3عدم آگاهی از روش‌های مطالعه‌ی خود:

معمولا دانش‌آموزان در یکی از درس‌های خود با روشی مشخص به نتیجه‌ی دلخواه می‌رسند. توصیه می‌شود روش‌های خود را در آن درسی که موفق شدید یادداشت کنید و از آن روش‌ها در درس‌هایی که مشکل دارید استفاده کنید (یادگیری از خود).

در نهایت باید دقت داشته باشید که یادگیری هر دانش‌آموز با دانش‌آموز دیگر متفاوت خواهد بود و این موضوع بر اساس طرز تفکر، شخصیت و روشی که شما برای یادگیری به کار می‌گیرید بستگی دارد.

تمام عوامل بالا قابل شناسایی است و راه حل دارد. لازمه شناسایی عوامل مؤثر بر یادگیری، تکمیل دقیق و منظم دفتر برنامه ریزی، صداقت در جلسات مشاوره و اراده دانش آموز است. در غیر اینصورت یا تشخیص اشتباه است یا نادرست.